Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjän nimi

Niinisaaren Nikkarit Ky (Y-Tunnus: 1033759-8)

Osoite

Ylössaarentie 35

52200 Puumala

Muut yhteystiedot

omatuuta@gmail.com

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Paula Okkola
Ylössaarentie 35, 52200 Puumala

paula ( a ) okkola.fi

 

Rekisterin nimi

Niinisaaren Nikkarien verkkokaupan asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Niinisaaren Nikkarit Ky:n markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa, luovuttamatta kummassakaan tapauksessa henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain 8 §:ään. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Niinisaaren Nikkarit Ky:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Suku- ja etunimi

Sähköpostiosoite

Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Henkilön antama palaute / muu viestisisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokaupan asiakas täyttää tilauksen yhteydessä tilauksen toimittamiseen tarvittavat yhteystiedot ja hänet lisätään uusi-asiakas nimellä verkkokaupan asiakasrekisteriin. Asiakas voi halutessaan rekisteröityä kanta-asiakkaaksi asiakasrekisteriin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta muiden kuin Niinisaaren Nikkarit Ky:n käyttöön. Tilauksen tehneen henkilön henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana. Rekisteriin talletettuja henkilötietoja ei olla säädetty salassa pidettäviksi.

 

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi

Niinisaaren Nikkarit Ky (Y-Tunnus: 1033759-8)

Osoite

Ylössaarentie 35

52200 Puumala

Muut yhteystiedot

omatuuta@gmail.com

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Paula Okkola
Ylössaarentie 35, 52200 Puumala

paula ( a ) okkola.fi

 

Rekisterin nimi

Niinisaaren Nikkarien verkkokaupan asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Niinisaaren Nikkarit Ky:n markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa, luovuttamatta kummassakaan tapauksessa henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain 8 §:ään. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Niinisaaren Nikkarit Ky:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Suku- ja etunimi

Sähköpostiosoite

Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Henkilön antama palaute / muu viestisisältö

 

Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain tarvittava aika, jotta Niinisaaren Nikkarit Ky voi täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Niinisaaren Nikkarit Ky:n rekisteristä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
  • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
  • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokaupan asiakas täyttää tilauksen yhteydessä tilauksen toimittamiseen tarvittavat yhteystiedot ja hänet lisätään uusi-asiakas nimellä verkkokaupan asiakasrekisteriin. Asiakas voi halutessaan rekisteröityä kanta-asiakkaaksi asiakasrekisteriin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta muiden kuin Niinisaaren Nikkarit Ky:n käyttöön. Tilauksen tehneen henkilön henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana. Rekisteriin talletettuja henkilötietoja ei olla säädetty salassa pidettäviksi.

 

Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon poistamista tai korjaamista

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus henkilötietolain 26§:n mukaan tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista tai poistamista. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.

 

Henkilötietolain 10§: mukainen rekisteriseloste on myös nähtävissä sivun alussa.